Nyheter
Nedenfor kan du lese mer om nyheter og aktuelle saker fra Sunne Organisasjoner AS. Arkivet vårt med tidligere nyheter og saker når du ved hjelp av link helt nederst på siden.


Hva koster dårlig arbeidsmijø deg? Hvor lønnsomt er godt arbeidsmiljø?

Sunne organisasjoner har i samarbeid med HMS Norge utviklet metoder og kalkulatorer for å regne på hva dårlig arbeidsmijø (høyt sykefravær og mange ulykker) koster, og hvor lønnsomme dine arbeidsmiljøtiltak er. Vi har også skrevet bok om emnet: “HMS =


ENGIN: Arbeidsmiljøundersøkelse + Medarbeidersamtale i ett!

Vi har slått sammen medarbeiderSAMTALEN og arbeidsmiljøUNDERSØKELSEN til ett.  Den enkeltes behov for engasjement og mestring og arbeidsglede kobles sammen med virksomhetens behov for resultater. Vi stiller ca 20 spørsmål, alle basert på solid arbeidsmiljøforskning om hva som gir optimalt


Konflikt? Eller bare krevende kollegaer?

Ifølge SSB har 7 %  vært involvert i konflikt med kolleger på arbeidsplassen. – Få vil innrømme at de er i konflikt, de vil heller si de har vanskelige kollegaer eller ledere.  Uansett: Det oppleves som trøblete, ikke minst når