Nyheter
Nedenfor kan du lese mer om nyheter og aktuelle saker fra Sunne Organisasjoner AS. Arkivet vårt med tidligere nyheter og saker når du ved hjelp av link helt nederst på siden.


Lønnsomheten av godt og sikkert arbeidsmiljø. Gratis webinar 10. mars

Sykefravær koster. Ulykker og skader koster. Medarbeidere som ikke er helt friske, men går på jobb, koster. Men hva koster det? Og hvor lønnsomme kan gode tiltak være? Se vår nye kalkulator. Onsdag 10 mars kl 9 – 9:25 kjører


ENGIN: Arbeidsmiljøundersøkelse + Medarbeidersamtale i ett!

Vi har slått sammen medarbeiderSAMTALEN og arbeidsmiljøUNDERSØKELSEN til ett.  Den enkeltes behov for engasjement og mestring og arbeidsglede kobles sammen med virksomhetens behov for resultater. Vi stiller ca 20 spørsmål, alle basert på solid arbeidsmiljøforskning om hva som gir optimalt


Konflikt? Eller bare krevende kollegaer?

Ifølge SSB har 7 %  vært involvert i konflikt med kolleger på arbeidsplassen. – Få vil innrømme at de er i konflikt, de vil heller si de har vanskelige kollegaer eller en dårlig leder.  Uansett: Det oppleves som trøblete, ikke