Nyheter
Nedenfor kan du lese mer om nyheter og aktuelle saker fra Sunne Organisasjoner AS. Arkivet vårt med tidligere nyheter og saker når du ved hjelp av link helt nederst på siden.


Driver dere bærekraftig?

Vi tilbyr nå Bærekraftsrapportering Kunder, forbrukere, Investorer og andre interessenter krever i økende grad åpenhet og ansvarlig forretningspraksis. Bærekraftsrapportering blir dessuten obligatorisk for stadig flere. Sunne organisasjoner tilbyr nå,  i samarbeid med det internasjonale økonomistyrings- og IT-selskapet ECIT,  å utarbeide robuste


ENGIN: Arbeidsmiljøundersøkelse + Medarbeidersamtale i ett!

Vi har slått sammen medarbeiderSAMTALEN og arbeidsmiljøUNDERSØKELSEN til ett.  Den enkeltes behov for engasjement og mestring og arbeidsglede kobles sammen med virksomhetens behov for resultater. Vi stiller ca 20 spørsmål, alle basert på solid arbeidsmiljøforskning om hva som gir optimalt


Krevende kollegaer?

Vi hjelper deg!   7 %  har vært involvert i konflikt på arbeidsplassen siste år. – Få vil innrømme at de er i konflikt.  De vil heller si de har vanskelige kollegaer eller en dårlig leder.  Konflikter er ofte  “usynlige”