Hva koster sykefravær og skader din arbedsplass?

Sykefravær og arbeidsskader koster Norge 75 milliarder hvert år.
Men hva koster det DIN arbeidsplass?

Vi hjelper deg også å regne på lønnsomheten av dine tiltak for å redusere sykefravær eller skader.
Sunne organisasjoner har skrevet boken “HMS = økonomi, verdien av å forebygge“.

Arbeidsmiljøkalkulator
Vi har også utviklet tre nettbaserte kalkulatorer:

  1. Sykefraværkalkulator
  2. Lønnsomhetsberegninger av skadereduserende tiltak
  3. Hva koster en ulykke?

Ta kontakt med oss for å høre hvordan vi kan regne på lønnsomheten av ditt arbeidsmiljø og dine arbeidsmiljøtiltak.

Kurs og foredrag
Vi holder også egne kurs og foredrag om arbeidsmiljjøøkonomi. Kontakt oss for nærmere avtale. Vi kan arbeidsmiljøøkonomi!