Konflikt

Hvordan forebygge og håndtere konflikter på arbeidsplassen

Opplever du “vanskelige kollegaer” eller fastlåste konflikter på arbeidsplassen? Hva kan bidra til å eskalere eller dempe konflikter, og hva handler konflikten egentlig om? Hvem skal man ev. involvere, og hvordan kan vi kommunisere godt i konflikter?

Sunne Organisasjoner holder åpne kurs, bedriftsinterne kurs, og kan bistå i faktiske konflikter ute på arbeidsplassen. Vi tilbyr tre former for kurs:

  1. Bedriftsinterne kurs i forebygging og håndtering av konflikter
  2. Åpne kurs i konflikthåndtering for ledere, verneombud, og tillitsvalgte
  3. Fordypelse, faglig påfyll og kunnskapsdeling for tidligere kursdeltakere

Kursene tar utgangspunkt i anerkjente fagfolk, som Marshal Rosenberg, Thomas & Kilman, samt Einarsen og Pedersen, og gir konkrete metoder og verktøy du kan anvende og jobber videre med etter kurset. Vi tar for oss årsaker til konflikter, roller, kommunikasjon, konfliktstiler, og rutiner for konfliktforebygging og -håndtering.

Alle våre tjenester knyttet til konflikt beskrives mer inngående på www.konflikthåndtering.org

Besøk vår nettside for konflikthåndtering, eller ta kontakt for mer informasjon: jorgen (at) sunneorg.no