Krevende relasjoner reduserer produktiviteten

Norske virksomheter er i utgangspunktet helsefremmende.
Men: krevende relasjoner går ut over trivsel og produktivitet – hver dag.  Mange av konfliktene er  “usynlige”  og oppleves mer som friksjon, irritasjon og ubehag enn som en åpen og uttalt konflikt.  Mange sier:  “Jeg har ikke noen konflikt, jeg har bare en urimelig sjef, eller en dust av en kollega”.  Det er en form for ansvarsfraskrivelse, som det er det mulig å gjøre noe med.  Men det krever kunnskap, innsikt og mot.  

Sunne organisasjoner har satt fokus på det psykososiale arbeidsmiljøet i 20 år.  Vi har metoder og kunnskap som kan øke trivsel og produktivitet på alle arbeidsplasser.  Vi hjelper både ledere og ansatte til bedre dialog og samspill – hver dag.   

Kontakt: christian(at)sunneorg.no eller jorgen(at)sunneorg.no

———-

Sunne organisasjoner as (www.sunneorg.no) ønsker å bidra til å gjøre norske arbeidsplasser til verdens beste. Vi utvikler bærekraftig psykososialt arbeidsmiljø gjennom målinger, refleksjon, dialog og konkrete tiltak. Bærekraftig arbeidsmiljø er kjennetegnet ved engasjement, mestring og arbeidsglede.