Krevende kollegaer?

Vi hjelper deg!

 

7 %  har vært involvert i konflikt på arbeidsplassen siste år. – Få vil innrømme at de er i konflikt.  De vil heller si de har vanskelige kollegaer eller en dårlig leder.  Konflikter er ofte  “usynlige”  og oppleves mer som ubehag og irritasjon.  Det går  ut over trivsel, samarbeidsevne, helse, produktivitet og kvalitet.  Vi hjelper deg å løse opp i flokene. Eller forebygge, så det blir færre, og mer konstruktive konflikter.  

 

Sunne organisasjoner har arbeidet med å forbedre det psykososiale arbeidsmiljøet i 20 år.  Vi har metoder og kunnskap som kan øke trivsel og produktivitet på alle arbeidsplasser.  Vi hjelper både ledere og ansatte til bedre dialog og samspill – hver dag.    Enten du ønsker kurs, rådgivning eller bare en uforpliktende prat.

Kontakt: christian(at)sunneorg.no eller jorgen(at)sunneorg.no

———-