Lønnsomheten av godt og sikkert arbeidsmiljø.

Sykefravær koster. Ulykker og skader koster. Medarbeidere som ikke er helt friske, men går på jobb, koster. Men hva koster det? Og hvor lønnsomme kan gode tiltak være? Se vår nye kalkulator.
Vil du vite mer om lønnsomheten av gode tiltak på din arbeidsplass? Eller kostnaden ved dårlig og usikkert arbeidsmiljø?
Send mail til christian(at)sunneorg.no. eller ring 9228 1801 til Christian H Rafn

Sunne organisasjoner har i samarbeid med HMS Norge utviklet metoder og kalkulatorer for å regne på hva dårlig arbeidsmijø (høyt sykefravær og mange ulykker) koster, og hvor lønnsomme dine arbeidsmiljøtiltak er. Vi har også skrevet bok om emnet: “HMS = økonomi, Verdien av å forebygge“. Kontakt oss for å se om ditt fysiske og psykosoisiale arbeidsmiljø er lønnsomt. Vi holder også kurs og foredrag om HMS- og arbeidsmiljøøkonomi. For ledergrupper, AMU eller vernetjenesten.

christian(at)sunneorg.no