HMS-tinget 5. og 6. oktober 2020

Landets fremste arena for kunnskapsdeling og inspirasjon om arbeidsmijø og HMS.

Den 5. oktober går AMU-dagen av stabelen.

Den 6. oktober er Verneombudets dag. Les mer på www.hmstinget.no