HMS-tinget 25-26 mars

Landets fremste arena for kunnskapsdeling og inspirasjon om arbeidsmijø og HMS.

Den 25 mars går AMU-dagen av stabelen.

Den 26 mars er Verneombudets dag. Les mer på www.hmstinget.no