HMS økonomi

Lønner det seg å investere i HMS og godt arbeidsmiljø?

Se informasjons-video her:

HMS er ikke bare en lovpålagt plikt. Det er også en økonomisk mulighet.

– Hva koster sykefravær din virksomhet?
– Hva koster skader og ulykker din virksomhet?
– Hva koster sykenærvær og produktivitetslekkasjer din virksomhet?
– Hvor lønnsomme er dine HMS og arbeidsmiljøtiltak?

Sunne organisasjoner setter  det hele sammen til robuste regnestykker som du kan stole på. Gjennom dialog, bevisstgjøring av sammenhenger og regnestykker (Kost-nytte analyser).

Prøv våre nye HMS-kalkulatorer (www.hmsokonomi.no)
Vi har utarbeidet tre nye kalkulatorer:

  • Sykefraværskalkulator
  • Kost-nytte beregning av hms-tiltak
  • Ulykker og skader – hva koster det?

Vil du ha hjelp til å regne på lønnsomheten av dine arbeidsmiljøtiltak?
Kontakt: christian(at)sunneorg.no, eller tlf 9228 1801.

Christian H. Rafn er siviløkonom og leder av Sunne organisasjoner AS.
Han har skrevet boken “HMS=Økonomi, verdien av å forebygge”.