HMS-grunnkurs

HMS Norge og Sunne Organisasjoner as i samarbeid.

 

HMS Grunnkurs
Alle verneombud skal gjennomgå arbeidsmiljøopplæring. (aml § 6-5).
Vi gir deg et konsentrert og gjennomarbeidet kursopplegg.
Kurset ledes av Christian Rafn og Chris Ottesen, begge med solid erfaring innen arbeidsmiljøopplæring.

 

Sted: Etter avtale
Innledende samling: To dager fra kl. 09.00 – 16.00

 

Hoved-temaer på kurset:
– Roller i arbeidsmiljøarbeidet
– Lover og forskrifter
– Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid
– Sykefraværsarbeidet
– Arbeidsplassen
– Hovedverneombud og AMU
– Fysisk og psykososialt arbeidsmiljø
– Sikkerhet

 

Oppfølging etter kurset:
I etterkant av kurset får du tilgang til opplæring på nett (webinarer)f, kalt “HMS- Rett på sak”

 

Pris:
Kr. 5.900,-. Kr. 4.900 for ytterligere deltakere fra samme virksomhet.
Prisen inkluderer bespisning begge dager samt materiell.

 

Målgruppe:
Verneombud, medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU), ledere, HMS-ansvarlige.

 

Kursmateriell:
Skriftlig materiell i form av egen arbeidsbok

 

Påmelding:
På mail til christian@sunneorg.no eller chris@sunneorg.no

 

Frist for påmelding
For avmelding senere enn en uke før kurset beregnes halv kursavgift.

 

Flere opplysninger
får du på telefon 9777 9568 (Chris Ottesen) eller 9228 1801 (Christian H. Rafn)