Fra stress til mestring

Jobbstress:
– fra stress til mestring

 

– hvordan få en bedre arbeidsdag

 

For deg som:
opplever en krevende hverdag, i forbindelse med store arbeidsbelastninger eller i balansen mellom familie, jobb og fritid.

 

Hva får du?
Kurset gir deg bedre innsikt i dine ressurser og de belastningene du utsettes for i hverdagen. Du lærer effektive avspenningsteknikker og får hjelp til å takle stressende situasjoner, forebygge og unngå unødig stress, samt gjenvinne en god balanse i eget liv. Med kurset følger praktisk arbeidsbok som er nyttig både under og etter kurset for evt. oppfølging.

 

Sentrale temaer fra kurset:
– Kort om stress og kroppens reaksjoner på kort og lang sikt
– Positivt stress og negativt stress. Hva gir mestring, hva gir nederlagsfølelse?
– Hvor stresset er jeg? Måling av belastning
– Livsstress eller jobbstress. Hva veier tyngst for meg?
– Er jeg typen som stresser lett? Kartlegging av type stressatferd.
– Hvordan unngå stressende situasjoner. Tilrettelegging.
– Mine energikilder. Veier til engasjement og mestring
– Livsstil, vaner og mental fleksibilitet, nøkler til god stressmestring
– CATS, individuell og felles tro på egen mestring som stressforebygger
– Avspenningsteknikker: Mindfulness, oppmerksomhetsmeditasjon og kontoryoga

 

Fyldig arbeidsbok følger med kurset

 

Kursdato: Avtales etter behov.

 

Sted: Etter avtale.

 

Påmelding: christian@sunneorg.no

 

Pris: 2.700 kr. Kr 2.000 for påfølgende deltakere fra samme virksomhet

 

Ved avmelding senere enn en uke før kursstart faktureres halv kurspris.