Vellykket frokostmøte

Opptak fra forrige frokostmøte (om konflikthåndtering)

Sunne Organisasjoner avholdt 11. September 2018 et fulltegnet frokostmøte om konflikthåndtering på arbeidsplassen. Du kan se video av de tre innlederne under:

Konfliktunnvikelse og ulike konfliktstiler:
Christian Rafn, leder av Sunne Organisasjoner.

Et relasjonelt perspektiv på konflikter:
Jannicke Heyerdahl-Larsen, universitetslektor ved OsloMet.

Varme konflikter – et organisatorisk perspektiv:
Robert Salomon, seniorforsker ved OsloMet.