Vellykket frokostmøte om koflikthåndtering

Forum for Sunne Organisasjoner avholdt for en tid siden frokostmøte om konflikthåndtering på arbeidsplassen. Du kan se innleggene til de tre innlederne under:

Konfliktunnvikelse og ulike konfliktstiler:
Christian Rafn, leder av Sunne Organisasjoner.

Et relasjonelt perspektiv på konflikter:
Jannicke Heyerdahl-Larsen, universitetslektor ved OsloMet.

Varme konflikter – et organisatorisk perspektiv
Robert Salomon, seniorforsker ved OsloMet.