ENGIN – vårt verktøy for utvikling av sunne organisasjoner

ENGIN (Engasjementsindeksen) er en prosess for utvikling av engasjement og arbeidsglede i virksomheter

Hvilke problemer løser ENGIN?
Typiske problemstiller er uklare forventninger og lavt engasjement, samarbeidsproblemer mellom leder og medarbeider.

 

Vårt konsept bygger på å

 • måle det som er det vesentlige for medarbeiders prestasjoner
 • snakke om det
 • ansvarliggjøre/myndiggjøre medarbeidere.

Engasjement øker lystfølelsen og vekker nysgjerrigheten, to avgjørende forutsetninger for å utvikle seg og lære. Høyt
engasjerte medarbeidere er mer nysgjerrige, ønsker å bli bedre og ytere mer.

 Hvilke fortrinn har ENGIN

 • Hjelper med å sette fokus på det som er viktigst for den enkelte ved å legge til rette for egenrefleksjon og ansvarliggjøring gjennom egne valg
 • Bidrar til å skape god tilrettelegging som sikrer at den enkeltes ressurser brukes til beste for jobben
 • Innebærer en systematisk, sammenhengende og vel dokumentert prosess, fra den enkelte, til gruppen, til lederne og derfra videre til organisasjonen.
 • Innebærer opplæring/veiledning etter behov

 

Hva særpreger ENGIN

 • Er både et samtaleverktøy og rapporteringsverktøy
 • Har fokus på det som er viktig og evigvarende relevant, og det du kan gjøre noe med
 • Er enkelt å administrere og følge opp i egen regi
 • Stiller krav til leders gjennomføring og oppfølging

Ta kontakt med Christian H. Rafn, christian@sunneorg.no for mer informasjon.