Dialog og samspill

Dialog og samspill- positivt samarbeid på arbeidsplassen
Du kan få dette enten som kurs eller som intern konsulentbistand.
Dette er for deg som ønsker å lære hvordan man kan forebygge og håndtere konfliktsituasjoner på jobb.
Hensikten er å gi kunnskap og enkel trening i å skape konstruktive dialoger og godt samspill på arbeidsplassen. Du får innblikk i noen effektive verktøy, tenkemåter og regler for gode tilbakemeldinger som du kan jobbe videre med etter kurset.
Sentrale temaer er:
• Begrepene Kommunikasjon, Dialog, Emosjonell intelligens
• Transaksjonsanalyse (TA). Et verktøy for bedre å kunne vurdere egen og andres kommunikasjonsmønstre og konsekvensene av dem
• Betydningen av kroppspråk i dialogen
• Måling av dialog på arbeidsplassen
• Samspill i betydningen ”Håndsrekningskultur”. En kultur kjennetegnet at det er like naturlig å gi som å få.
• Aktiv lytting
• Gruppetenkning som utfordring
• Ros og kritiske tilbakemeldinger – viktige dialoger på arbeidsplassen
• Teamroller. Et verktkøy for inndeling i ulike teamroller og kjennetegn ved de ulike rollene basert på Belbin

God dialog er grunnlaget for godt samspill som er grunnlaget for mestring og prestasjoner.