Nyheter

HMS-tinget 5. og 6. oktober 2020

Landets fremste arena for kunnskapsdeling og inspirasjon om arbeidsmijø og HMS. Den 5. oktober går AMU-dagen av stabelen. Den 6. oktober er Verneombudets dag. Les mer på www.hmstinget.no

Arbeidsmiljøundersøkelse + Medarbeidersamtale = sant!

Vi har slått sammen medarbeiderSAMTALEN og arbeidsmiljøUNDERSØKELSEN til ett.  Den enkeltes behov for engasjement og mestring og arbeidsglede kobles sammen med virksomhetens behov for resultater. Vi stiller ca 20 spørsmål, alle basert på solid arbeidsmiljøforskning om hva som gir optimalt


Krevende relasjoner reduserer produktiviteten

Norske virksomheter er i utgangspunktet helsefremmende. Men: krevende relasjoner går ut over trivsel og produktivitet – hver dag.  Mange av konfliktene er  “usynlige”  og oppleves mer som friksjon, irritasjon og ubehag enn som en åpen og uttalt konflikt.  Mange sier: 


Hva koster sykefravær og skader din arbedsplass?

Sykefravær og arbeidsskader koster Norge 75 milliarder hvert år. Men hva koster det DIN arbeidsplass? Vi hjelper deg også å regne på lønnsomheten av dine tiltak for å redusere sykefravær eller skader. Sunne organisasjoner har skrevet boken “HMS = økonomi,


Nyhet: – medarbeiderundersøkelse og – samtale i ett!

Er det mulig? Ja, det er det.  Sunne organiasjoner har siste 10 år arbeidet med å lage en felles løsning for  arbeidsmiljøundersøkelsen og medarbeidersamtalen.    Vårt svar er ENGIN (ENGasjementsINdeksen). Ved bruk av ENGIN legger du til rette for engasjement, mestring


ENGIN – vårt verktøy for utvikling av sunne organisasjoner

ENGIN (Engasjementsindeksen) er en prosess for utvikling av engasjement og arbeidsglede i virksomheter Hvilke problemer løser ENGIN? Typiske problemstiller er uklare forventninger og lavt engasjement, samarbeidsproblemer mellom leder og medarbeider.   Vårt konsept bygger på å måle det som er det