Nyheter

Lønnsomheten av godt og sikkert arbeidsmiljø.

Sykefravær koster. Ulykker og skader koster. Medarbeidere som ikke er helt friske, men går på jobb, koster. Men hva koster det? Og hvor lønnsomme kan gode tiltak være? Se vår nye kalkulator. Vil du vite mer om lønnsomheten av gode


ENGIN: Arbeidsmiljøundersøkelse + Medarbeidersamtale i ett!

Vi har slått sammen medarbeiderSAMTALEN og arbeidsmiljøUNDERSØKELSEN til ett.  Den enkeltes behov for engasjement og mestring og arbeidsglede kobles sammen med virksomhetens behov for resultater. Vi stiller ca 20 spørsmål, alle basert på solid arbeidsmiljøforskning om hva som gir optimalt


Krevende kollegaer?

Vi hjelper deg!   7 %  har vært involvert i konflikt på arbeidsplassen siste år. – Få vil innrømme at de er i konflikt.  De vil heller si de har vanskelige kollegaer eller en dårlig leder.  Konflikter er ofte  “usynlige” 


Hva koster sykefravær og skader din arbedsplass?

Sykefravær og arbeidsskader koster Norge 75 milliarder hvert år. Men hva koster det DIN arbeidsplass? Vi hjelper deg også å regne på lønnsomheten av dine tiltak for å redusere sykefravær eller skader. Sunne organisasjoner har skrevet boken “HMS = økonomi,


Nyhet: – medarbeiderundersøkelse og – samtale i ett!

Er det mulig? Ja, det er det.  Sunne organiasjoner har siste 10 år arbeidet med å lage en felles løsning for  arbeidsmiljøundersøkelsen og medarbeidersamtalen.    Vårt svar er ENGIN (ENGasjementsINdeksen). Ved bruk av ENGIN legger du til rette for engasjement, mestring


ENGIN – vårt verktøy for utvikling av sunne organisasjoner

ENGIN (Engasjementsindeksen) er en prosess for utvikling av engasjement og arbeidsglede i virksomheter Hvilke problemer løser ENGIN? Typiske problemstiller er uklare forventninger og lavt engasjement, samarbeidsproblemer mellom leder og medarbeider.   Vårt konsept bygger på å måle det som er det