Driver dere bærekraftig?

Vi tilbyr nå Bærekraftsrapportering

Kunder, forbrukere, Investorer og andre interessenter krever i økende grad åpenhet og ansvarlig forretningspraksis. Bærekraftsrapportering blir dessuten obligatorisk for stadig flere. Sunne organisasjoner tilbyr nå,  i samarbeid med det internasjonale økonomistyrings- og IT-selskapet ECIT,  å utarbeide robuste bærekraftsrapporter, eller ESG-rapporter, som det egentlig heter.  (ESG er en engelsk forkortelse, og står for Environmental, Social and Governance.)  

Kraftig verktøy
Rapportene som vi utarbeider sammen med dere, vil gi deg et kraftig verktøy som viser konkret hvordan virksomheten din ligger an til å bil en 100% bærekraftig virksomhet, og hvor forpliktet dere er i forhold til klima og miljø, sosialt ansvar og etisk styring.   En god og presis ESG rapport hjelper dere til å forstå hvilke bærekraftsrisikoer dere vil møte fremover, og hvor deres styrker ligger.

Noen fakta om ESG-rapportering:

1. ESG-rapportering blir obligatorisk for store selskaper i 2024, samtidig som små og mellomstore bedrifter ikke vil ha råd til å overse det. Stadig flere virksomheter vil bli pålagt ESG-rapportering. ESG gjelder alle i forsyningskjeden.

2. Forbedret omdømme og tillit

   – ESG-rapportering bygger troverdighet og tillit blant interessenter ved å vise en forpliktelse til etisk praksis og ansvarlig forretningdrift.

   – En positiv ESG-skår forbedrer merkevarens omdømme, og tiltrekker seg sosialt bevisste og ansvarlige investorer og kunder.

3. Risikostyring

   – Identifisering og adressering av bærekraftsrisikoer kan redusere potensiell økonomisk, operasjonell og omdømmerisiko.

   – Proaktiv bærekraftsrapportering vil hjelpe bedrifter med å ligge i forkant av regulatoriske endringer og utviklende markedsforventninger.

4. Tilgang til kapital

   – Investorer tar i økende grad hensyn til ESG-faktorer når de tar investeringsbeslutninger. Selskaper med robust ESG-skår har ofte bedre tilgang på kapital og lavere kapitalkostnader.

5. Konkurransefordel

   – Differensier merkevaren din i markedet ved å vise en forpliktelse til bærekraft. ESG-rapportering er et verdifullt verktøy for å holde deg konkurransedyktig, spesielt når du byr på offentlige prosjekter.

Hvordan kan vi hjelpe deg med å komme i gang?

1. ESG-status

Vi gir deg en konkret og fyldig oversikt over din bærekraftstatus slik at du forstår hvor du skal begynne når du skal videreutvikle virksomhetens bærekraft.

2. Omfattende ESG-rapporteringstjenester

Vi guider deg gjennom hele ESG-rapporteringsprosessen, og hjelper deg med å identifisere og måle nøkkelindikatorer (KPIer) som er relevante for din virksomhet, og lager en komplett ESG-rapport i henhold til GRI-, ESRS- og NSRS-standarder.

3. Stakeholder engagement

Engasjer deg effektivt med interessenter gjennom transparent og meningsfull kommunikasjon. Vi hjelper deg å kommunisere dine bærekrafts-initiativer for å bygge tillit og styrke relasjoner.

4. Kontinuerlig forbedring

Bærekraft er en reise, ikke en destinasjon. Vi hjelper deg med å sette målbare mål, overvåke fremgang og tilpasse strategier for kontinuerlig å forbedre ESG-ytelsen din.

Kontakt oss for en bærekraftig fremtid:

Kontakt oss i dag for å diskutere hvordan våre ESG-rapportering og bærekraftskonsulenttjenester kan åpne opp for nye muligheter for din virksomhet. La oss sammen bygge en mer bærekraftig og ansvarlig verden.  Kontakt nivedita(at)sunneorg.no t: 4867 1159 eller christiansu(at)sunneorg.no t: 9228 1801.