Arbeidsmiljø

Arbeidsmiljøundersøkelse + Medarbeidersamtale = sant!

Enkelt og effektivt

Vi har slått sammen de to viktigste verktøyene for utvikling av godt psykososialt arbeidsmiljø: målingen og samtalen. ENGIN står for ENGasjementsINdikatoren. ENGIN-prosessen er en utviklingsmetode som baserer seg på myndiggjøring og ansvarliggjøring, der den enkeltes behov for engasjement og mestring kobles sammen med virksomhetens behov for resultater. ENGIN er enkelt og effektivt.

20 viktige spørsmål

Vi stiller ca 20 spørsmål, alle basert på solid arbeidsmiljøforskning om hva som gir optimalt jobbengasjement. Det handler om å gi medarbeider opplevelse av Kontroll, Støtte, Mening og Dialog. Vi spør bare om det du kan gjøre noe med. Spørsmålene baserer seg på at det må være balanse mellom krav som stilles til deg, og ressurser du har til rådighet, slik at du kan oppnå flyt og arbeidsglede. I tillegg spør vi om medarbeiders eget bidrag til godt arbeidsmiljø. Vi ønsker medarbeidere som bidrar, ikke bare er innstilt på å få.

Oppfølging skjer på 4 nivåer:

Hva kan jeg gjøre?
Hva kan leder hjelpe til med?
Hva kan kollegaer hjelpe til med?
Hva må til ledergruppen for beslutning?

På denne måten blir alle ansvarliggjort, og på lavest mulig nivå, slik at ingenting blir “delegert oppover”. Ingen kan etterpå komme og si at “ledelsen gjorde ikke noe med det”. Vi er alle i samme båt.

“Min plan” og “Vår plan”

Etter målingen snakker vi sammen. Først med leder, så i gruppe. Vi ser etter løsninger og muligheter, ikke etter “avvik” og “gap”, slik man gjør når fysiske forhold skal måles. Hver enkelt lager “Min plan” som diskuteres med leder. Når gruppemøtet er gjennomført, så lager leder “Vår plan”.
 
Begge planer lages og oppdateres på nett. Enkelt og effektivt. Fyldig veiledning følger med.

Ønsker du medarbeidere som kan brenne, uten å brenne ut? Da kan ENGIN være noe for dere. Snakk med Christian på tlf. 9228 1801 christian(at)sunneorg.no
 
ENGIN – for engasjement, mestring og økt produktivitet.