Arbeidstakernes menneskerettigheter

Mange ledere er mer opptatt av produktivitet enn helse. Men er det en motsetning?
Arbeidsmiljøforskerne er enige om at langtidsfrisk = langtidsproduktiv.
Veien går gjennom mestring. Vi har utviklet  det vi kaller “Arbeidstakerens menneskerettigheter”.  Det handler om å legge til rette for mestring – for hver enkelt.
Her er noen eksempler gode påstander som du kan bruke både i arbeidsmiljøundersøkelsen og medarbeidersamtalen

 1. Forventningsavklaring:  Jeg vet hva som forventes av meg
 2. Hjelpemidler:                     Jeg har de nødvendige hjelpemidler for å gjøre en god jobb
 3. Bruk av talent og kompetanse:  Jeg gjør det jeg er best på
 4. Anerkjennelse:                  Jeg får jevnlig anerkjennelse for godt utført arbeid
 5. Beslutningsfrihet:           Jeg velger selv hvordan jeg best kan gjøre jobben min
 6. Rettferdighet:                    Jeg opplever at jeg blir behandlet rettferdig
 7. Mening                                 Jeg opplever at jobben er meningsfylt
 8. Dialog                                   Vi har gode dialoger om det som er viktig for meg
 9. Påvirkning                          Min mening blir hørt
 10. Læring                                  Jeg får lære det som er nødvendig for å gjøre en god jobb
 11. Omsorg                                 Man bryr seg om meg som menneske på jobben

Vår anbefaling: gjør spørreundersøkelsen først, og følg så opp med medarbeidersamtalen i etterkant. Da får du dobbelt så mye ut av det, som hvis du deler opp i to forskjellige utviklingstiltak.
Vi anbefaler størst mulig åpenhet: Hvis du ikke sier hvordan du vil ha det, så får du det heller sannsynligvis ikke slik.  Det hjelper ikke med en presis måling, hvis du ikke har et godt opplegg for oppfølging. Følg opp på fire nivåer:  Individ, Gruppe, Ledelse og Organisasjon (IGLO). Da får du mest igjen for innsatsen!

Kontakt Christian for en fagprat på tlf 9228 1801 eller christian@sunneorg.no
Vi har enkle, men gode løsninger.