Hvor lønnsomt er godt og sikkert arbeidsmiljø?

Sunne organisasjoner arbeider med å vurdere lønnsomheten ved godt og sikkert arbeidsmilø.
Hvor lønnsomme er dine sykefraværstiltak?
Hva koster skader og ulykker din virksomhet?
Har dere produktivitetslekkajser? Man går på jobb, men er dårlig og uvel. Er det mulig å måle hva det koster?

Vi holder kurs i arbeidsmiljjøøkonomi.

Vi hjelper deg også å regne på lønnsomheten av dine arbeidsmiljøtiltak.

Det er som regel lønnsomt å investere i den viktigste produksjonsfaktoren; dine ansatte.

Ta gjerne kontakt med oss for en fagprat.