Litteratur

Faglitteratur som gir bakgrunnsstoff for det vi driver med:

ENGIN (ENGasjementsINdeksen)

Konflikthåndtering

Dialog og samspill

Stressmestring

HMS
– Arbeidsgivers plikt til utdanning innen HMS klikk her