Konsulent

 

Workshops og foredrag

Workshops og foredrag på forespørsel.
Temaene er de samme som for kurs, pluss temaer vi måtte bli enige om, innen utvikling av det optimale (sam)arbeidsmljø.

 

Coaching og veiledning

Vi coacher ledere og medarbeidere som trenger å komme videre i sin jobb, alene eller sammen med andre. Individuell coaching eller gruppecoaching.

 

Konsulent-tjenester

Vi tilrettelegger og bistår med innføring av ENGIN, vårt konsept for arbeidsmiljøkartlegging og medarbeidersamtalen i ett. Verktøyet bygger på Engasjementsindeksen, bestående av 12 sentrale påstander. Les mer under fanen “Jobbengasjement”.
Ta kontakt så kommer vi og forteller om hvordan vi kan bistå med å forenkle og effektivisere HR-prosesser i din virksomhet.

Vi har lang og mangfoldig erfaring med kompetanseutviklingsprosjekter internt i virksomheter. Vi bistår med forventningsavklaringer, resultatorintering og utvikling av mestringsstrategier.

Vi har også mye erfaring fra prosjekter innen utvikling av psykososialt arbeidsmiljø og helsefremmende arbeid.

Herunder også områder som truer det gode psykososiale arbeidsmiljøet som stress, utbrenthet, og skadelige konflikter.

Vi påtar oss oppdrag som HR-leder til leie for begrensende tidsrom. Her inngår også prosjektledelse i interne utviklingsprosjekter.