Nyhet: – medarbeiderundersøkelse og – samtale i ett!

Er det mulig?
Ja, det er det.  Sunne organiasjoner har siste 10 år arbeidet med å lage en felles løsning for  arbeidsmiljøundersøkelsen og medarbeidersamtalen.    Vårt svar er ENGIN (ENGasjementsINdeksen). Ved bruk av ENGIN legger du til rette for engasjement, mestring og prestasjoner på alle nivåer. ENGIN gir i tilleg effektiv leder- og medarbeiderutvikling!

Hva er hemmeligheten?  Jo, vi

  • Stiller få spørsmål,
  • Spør om det som arbeidsmiljøforskningen sier teller mest for langtidsfriske og langtidspresterende medarbeidere
  • Følger opp med dialog på alle nivåer, ikke bare avdelingsnivå
  • Ansvarliggjøring av hver enkelt medarbeider: hva kan JEG gjøre?
  • Styrker leders evne til prosessledelse
  • Bruker pedagogiske arbeidshefter som gjør oppfølgingen mer konkret og forpliktende
  • Nyttig  fagstoff følger med

CHR aug-08-1

 

 

Lyst til å vite mer? Teste ut i en avdeling? Det koster mindre enn du tror.
Kontakt oss: christian(at)sunneorg.no