Jobbengasjement

ENGIN – ENGasjementsindeksen – et konsept for medarbeiderutvikling
En sunn organisasjon utvikles ved å legge til rette for engasjement, mestring og trivsel. Arbeidslivsforskning innen motivasjon og engasjement har kartlagt faktorer som fremmer medarbeideres engasjement i arbeidslivet.

 

Se presentasjon (ppt)

 

Når dagens prosesser ikke virker som de skal

Vi tilbyr et alternativt konsept for utvikling av medarbeidere der vi kombinerer en enkel arbeidsmiljøkartlegging med påfølgende samtaler, både leder-/medarbeidersamtale og gruppesamtale. ENGIN er en metode for utvikling, ikke kontroll. Vi legger derfor avgjørende vekt på å myndiggjøre medarbeiderne til aktiv medvirkning i utviklingen, der den enkeltes behov kobles med virksomhetens behov.

 

Det vesentlige

Det unike ved konseptet er at vi baserer oss på fire grunnleggende drivere (energikilder) for et arbeidsmiljø preget av høyt engasjement og gode prestasjoner:

1. Kontroll

2. Støtte

3. Mening

4. Dialog

 

Opplevelsen

Opplever du tilstrekkelig kontroll, støtte, mening og dialog på jobb, er rammebetingelsene til stede for det optimale jobbengasjement. Forskning bekrefter at det er dette det handler om.

 

Det du kan gjøre noe med

Våre 14 påstander basert på driverne omhandler det du kan gjøre noe med, alene eller med hjelp fra leder eller kollegaer. I dialogen ber du om hjelp fra andre og tilbyr din hjelp. Det sikrer en gjensidig utvikling.

 

Medarbeidersamtale

+ Arbeidsmiljøundersøkelse

= Sant

Både medarbeiderstamtalen og arbeidsmiljøundersøkelsen baseres på de 14 påstandene. Her er fokuset på medarbeiders ressurser. Du sparer tid på ”prosjekter, avvik og lukking av gap” – en tenkemåte som passer dårlig i utvikling av mennesker og organisasjoner.

 

Refleksjon og dialog

God dialog om de riktige tingene gir grunnlag for bevisstgjøring, ansvarliggjøring og kontinuerlig forbedring. I ENGIN er det lagt inn fire faser for refleksjon og dialog

1. Selvrefleksjon

2. Leder-medarbeiderdialog

3. Gruppesamtale

4. Signaler til ledelsen

 

Slik sikrer vi at alle bidrar der de kan.

Lederutvikling

Vi skreddersyr tilbud for virksomheten. Ledere skoleres i bruk av ENGIN som verktøy, og tilretteleggingen skjer i samarbeid med den enkelte virksomhet. Vi ønsker å gi ledere tilstrekkelig trygghet til å gjennomføre åpne og direkte samtaler med medarbeiderne enkeltvis og i gruppe.

 

Slik kommer du i gang

Sunne organisasjoner as sørger for opplæring, måling, og gjennomgang/ analyse av resultater. Samtaleverktøy og individuell arbeidsbok inngår i pakken.

Ved behov kan kartleggingen utvides til å omfatte coaching, individuelt eller gruppe, samt flere måleverktøy for både ressurs- og belastningssiden.

Kontakt oss for et møte om muligheter og løsninger.

Gjør det som er viktig!

Gjør det som virker!