HMS økonomi

Lønner det seg å investere i HMS og godt arbeidsmiljø?

HMS er ikke bare en lovpålagt plikt  Det er heller ikke bare en etisk forpliktelse å ta vare på mennesker. Det er også en økonomisk mulighet.

Verdien av å forebygge
Dette kurset har vi kalt “Verdien av å forebygge”.
Hva er det verdt at en negativ hendelse, eller en negativ utvikling IKKE skjer?

HMS kan rett og slett også være lønnsomt.  Men HVOR lønnsomt?
Hvordan går vi frem for å beregne lønnsomheten ved hvert enkelt HMS-tiltak?
Hva finnes av studier og undersøkelser som viser lønnsomhet av ulike typer tiltak?

Gode begreper som “Kost-nytte dialog” og “Ballongmetoden” er i ferd med å feste seg.
De gir hjelp for de gode resonnementene og de gode regnestykkene.

HMS-økonomiske beregninger har faglig basis i Investeringsanalyser og Kost-Nytte beregninger, men henter også data fra risikostyring, statistikk og produksjonsdata. Hvordan sette det hele sammen til robuste regnestykker som vi kan stole på?


Kursform

I kurset vil vi gå gjennom metoder og konkrete eksempler, både hva gjelder fysisk sikkerhet og psykososialt arbeidsmiljø.  Vi vil ha gode dialoger om hvordan dette kan anvendes på egen arbeidsplass. Øvingsoppgaver vil bli gjennomgått.

Hvem passer kurset for?
Kurset egner seg for alle som er opptatt av å beregne verdien av godt og sikkert arbeidsmiljø; ledere, verneombud, HR-folk, HMS-folk.Kurset krever ingen forkunnskaper eller utdannelse.  Dette er et grunnkurs som passer for alle som er motivert.

Kursleder: Christian H. Rafn
Christian H. Rafn er siviløkonom og leder av Sunne organisasjoner AS, og har skrevet boken “HMS=Økonomi, verdien av å forebygge”.
Vi kan love deg en matnyttig og interessant dag.
Pris: kr 19.000 for bedriftsinternt kurs, der vi bruker eksempler fra din virksomhet.
Tid og sted: etter avtae
Kontakt
: christian@sunneorg.no, eller tlf: 9228 1801