Frokostmøte

Hvordan forebygge og håndtere konflikter?

Velkommen til frokostmøte den 11. September

Konflikter på arbeidsplassen kan føre til dårlig stemning, tapt produktivitet, økt sykefravær, økt sykenærvær og høyere turnover. Den egalitære og konsensussøkende skandinaviske kulturen kan føre til at mange ledere kvier seg for å gå inn i konflikter selv når det er klart nødvendig.  Hvordan skal du møte kolleger du opplever som vanskelige?   Hva handler konflikten egentlig om? Hvem «eier» konflikten? Skal man involvere noen utenforstående? Hva kan bidra til at ikke konflikten vokser, men at alle vokser på konflikten?

 

Tre innledere forsøker å gi noen svar på hvordan vi kan og bør nærme oss konflikter på en konstruktiv måte, slik at konflikter ikke bare er kilde til ubehag, men også til læring og utvikling.

Innlegg:

  • «Konfliktunngåelse, ris til egen bak? De fleste konflikter kommer aldri til overflaten»: Christian H. Rafn, leder av Sunne organisasjoner
  • «Varme konflikter – et organisatorisk perspektiv»: Robert Salomon, seniorforsker, Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet og redaktør av boken med samme navn.
  • «Empatisk kommunikasjon – et relasjonelt perspektiv»
    Jannicke Heyerdahl-Larsen, universitetslektor OsloMet

SONY DSCRobertSalomonChristian Pass

 

 

Robert Salomon         Christian Rafn            Jannicke Heyerdahl-Larsen

 

Påmelding

Møtet er gratis, men krever påmelding (christian@sunneorg.no).

Det er også mulighet for å streame møtet live på facebook: www.facebook.com/SunneOrganisasjoner
Sted: Helt Sentralt, Strandgata 19
Tid: 8:15 – 10:00    (Frokost fra 08:15 – 8:45. Innlegg og dialog fra 8:45 – 10.00.

Velkommen!

Vert: Jørgen Rafn, Konflikthåndtering.org

13427982_10157047319885013_6143452788579758205_n