Forum for sunne organisasjoner

Forum for sunne organisasjoner var i 10 år et medlemsforum med fire faste møter i året.
Dette er nå slutt, det er intet medlemskap og ingen faste møtedatoer.

Forumet kommer i steden til å holde åpne møter innen psykososialt og fysisk arbeidsmiljø når vi har et godt tema og en god innleder. Forumets formål er fortsatt å bringe kunnskap og vise praksis om hvordan skape robust arbeidsmiljø med langtidsfriske og langtidsproduktive medarbeidere.

Vi takker alle innledere og deltakere gjennom disse ti årene. Det har vært en glede og berikelse – hver gang!

Informasjon vil bli sendt ut når møter skal avholdes.
Har du forslag til tema og/eller innleder, så si fra til oss. christian(at)sunneorg.no, tlf 92281801
Forum for sunne organisasjoner samarbeider med HMS Norge
Hilsen
Christian H. Rafn
leder av Sunne organisasjoner as