Nyheter

Arbeidsmiljø

Arbeidsmiljøundersøkelse + Medarbeidersamtale = sant! Enkelt og effektivt Vi har slått sammen de to viktigste verktøyene for utvikling av godt psykososialt arbeidsmiljø: målingen og samtalen. ENGIN står for ENGasjementsINdikatoren. ENGIN-prosessen er en utviklingsmetode som baserer seg på myndiggjøring og ansvarliggjøring,


Forebygge og håndtere konflikter

Kurs 8. mai 2019 Konflikthåndtering for deg som vil hjelpe andre å håndtere sine konflikter. Konflikter på arbeidsplassen er en kilde til økt sykefravær, turnover, og produktivitetslekkasjer, som koster norske bedrifter store beløp hvert år. Det kan være konflikt mellom


Hva koster sykefravær og skader din arbedsplass?

Prøv vår nye arbeidsmiljøkalkulator – Hva koster sykefravær din arbeidsplass? – Hvor lønnsomme er dine sykefraværstiltak? – Hva koster skader og ulykker din virksomhet? – Har dere sykenærvær? Du går på jobb, men er dårlig og uvel. Er det mulig


Nyhet: – medarbeiderundersøkelse og – samtale i ett!

Er det mulig? Ja, det er det.  Sunne organiasjoner har siste 10 år arbeidet med å lage en felles løsning for  arbeidsmiljøundersøkelsen og medarbeidersamtalen.    Vårt svar er ENGIN (ENGasjementsINdeksen). Ved bruk av ENGIN legger du til rette for engasjement, mestring


ENGIN – vårt verktøy for utvikling av sunne organisasjoner

ENGIN (Engasjementsindeksen) er en prosess for utvikling av engasjement og arbeidsglede i virksomheter Hvilke problemer løser ENGIN? Typiske problemstiller er uklare forventninger og lavt engasjement, samarbeidsproblemer mellom leder og medarbeider.   Vårt konsept bygger på å måle det som er det