Nyheter

Konflikt! Eller bare uenig?

Kurs 8. mai.   Forsøker du å unngå konflikter, gå rett i strupen på motparten, eller klarer du å finne gode kompromisser? Når vi møter konflikter, kan det oppstå en rekke spørsmål: Hva kan bidra til å eskalere eller dempe


Hvor lønnsomt er godt og sikkert arbeidsmiljø?

Sunne organisasjoner arbeider med å vurdere lønnsomheten ved godt og sikkert arbeidsmilø. Hvor lønnsomme er dine sykefraværstiltak? Hva koster skader og ulykker din virksomhet? Har dere produktivitetslekkajser? Man går på jobb, men er dårlig og uvel. Er det mulig å


Nyhet: – medarbeiderundersøkelse og – samtale i ett!

Er det mulig? Ja, det er det.  Sunne organiasjoner har siste 10 år arbeidet med å lage en felles løsning for  arbeidsmiljøundersøkelsen og medarbeidersamtalen.    Vårt svar er ENGIN (ENGasjementsINdeksen). Ved bruk av ENGIN legger du til rette for engasjement, mestring


ENGIN – vårt verktøy for utvikling av sunne organisasjoner

ENGIN (Engasjementsindeksen) er en prosess for utvikling av engasjement og arbeidsglede i virksomheter Hvilke problemer løser ENGIN? Typiske problemstiller er uklare forventninger og lavt engasjement, samarbeidsproblemer mellom leder og medarbeider.   Vårt konsept bygger på å måle det som er det