Nyheter

Konflikt! Hva gjør jeg? Kurs i Oslo

Hva gjør du når du er i konflikt?  Forsøker du å unngå konflikter, gå rett i strupen på motparten, eller klarer du å finne fruktbare kompromisser?  Vi har utviklet et kurs som gir grunnlag for selvinnsikt og gode løsninger –


Arbeidstakernes menneskerettigheter

Mange ledere er mer opptatt av produktivitet enn helse. Men er det en motsetning? Arbeidsmiljøforskerne er enige om at langtidsfrisk = langtidsproduktiv. Veien går gjennom mestring. Vi har utviklet  det vi kaller “Arbeidstakerens menneskerettigheter”.  Det handler om å legge til


Nyhet: – medarbeiderundersøkelse og – samtale i ett!

Er det mulig? Ja, det er det.  Sunne organiasjoner har siste 10 år arbeidet med å lage en felles løsning for  arbeidsmiljøundersøkelsen og medarbeidersamtalen.    Vårt svar er ENGIN (ENGasjementsINdeksen). Ved bruk av ENGIN legger du til rette for engasjement, mestring


ENGIN – vårt verktøy for utvikling av sunne organisasjoner

ENGIN (Engasjementsindeksen) er en prosess for utvikling av engasjement og arbeidsglede i virksomheter Hvilke problemer løser ENGIN? Typiske problemstiller er uklare forventninger og lavt engasjement, samarbeidsproblemer mellom leder og medarbeider.   Vårt konsept bygger på å måle det som er det