Nyheter

Arbeidsmiljøundersøkelse + Medarbeidersamtale = sant!

Enkelt og effektivt Sunne organisasjoner har jobbet med medarbeidersamtaler og arbeidsmiljøundersøkelser i flere tiår. Nå har vi slått sammen disse to  verktøyene til ett:  ENGIN.  Det står for ENGasjementsINdikatoren. ENGIN-prosessen er en utviklingsmetode som baserer seg på myndiggjøring og ansvarliggjøring,


Krevende relasjoner reduserer produktiviteten

Norske virksomheter er i utgangspunktet helsefremmende. Men: krevende relasjoner går ut over trivsel og produktivitet – hver dag.  Mange av konfliktene er  “usynlige”  og oppleves mer som friksjon, irritasjon og ubehag enn som en åpen og uttalt konflikt.  Mange sier: 


Hva koster sykefravær og skader din arbedsplass?

Sykefravær og arbeidsskader koster Norge 75 milliarder hvert år. Men hva koster det DIN arbeidsplass? Vi hjelper deg også å regne på lønnsomheten av dine tiltak for å redusere sykefravær eller skader. Sunne organisasjoner har skrevet boken “HMS = økonomi,


Nyhet: – medarbeiderundersøkelse og – samtale i ett!

Er det mulig? Ja, det er det.  Sunne organiasjoner har siste 10 år arbeidet med å lage en felles løsning for  arbeidsmiljøundersøkelsen og medarbeidersamtalen.    Vårt svar er ENGIN (ENGasjementsINdeksen). Ved bruk av ENGIN legger du til rette for engasjement, mestring


ENGIN – vårt verktøy for utvikling av sunne organisasjoner

ENGIN (Engasjementsindeksen) er en prosess for utvikling av engasjement og arbeidsglede i virksomheter Hvilke problemer løser ENGIN? Typiske problemstiller er uklare forventninger og lavt engasjement, samarbeidsproblemer mellom leder og medarbeider.   Vårt konsept bygger på å måle det som er det