Arbeidsmiljø

ENGIN (ENGasjementsINdikatoren)

 

Arbeidsmiljøundersøkelse + medarbeidersamtae = sant!

 

ENGIN-prosessen kombinerer en enkel arbeidsmiljøkartlegging med påfølgende samtaler, både leder-/medarbeidersamtale og gruppesamtale. ENGIN er en utviklingsmetode som baserer seg på myndiggjøring og ansvarliggjøring, der den enkeltes behov kobles med virksomhetens behov.

 

Vårt utviklingsverktøy ENGIN skaper medarbeidere som kan brenne, uten å brenne ut. Vi legger til rette for engasjement, mestring og økt produktivitet.   Arbeidslivsforskning har kartlagt faktorer som fremmer medarbeideres engasjement og produktivtet i arbeidslivet.  Det handler i stor grad om:

 

1) Kontroll
2) Støtte
3) Mening
4) Kontroll


Det du kan gjøre noe med

Våre 23 påstander basert på driverne omhandler det du kan gjøre noe med, alene eller med hjelp fra leder eller kollegaer. I dialogen ber du om hjelp fra andre og tilbyr din hjelp. Det sikrer en gjensidig utvikling.


Oppfølging på fire nivåer

God dialog om de riktige tingene gir grunnlag for bevisstgjøring, ansvarliggjøring og kontinuerlig forbedring.
I ENGIN er det lagt inn fire faser for refleksjon og dialog

 

1. Selvrefleksjon                          – Hva kan JEG gjøre?
2) Leder-medarbeiderdialog    – Hva kan LEDER bidra med?
3. Gruppesamtale                       – Hva kan mine KOLLEGAER bidra med?
4. Signaler til ledelsen                – Hva må til LEDERGRUPPEN for behandling?


Enkelt! Effektivt! Rimelig!
ENGIN slår to fluer i én smekk; måling og samtale. Det er effektivt, tidsbesparende og rimelig.
Kontakt oss for en prat om muligheter og løsninger:  christian(at)sunneorg.no

Gjør det som er viktig!

Gjør det som virker!

Se presentasjon (ppt)