Kurs

Våre kurs handler om å skape det gode arbeidsmiljø. Viktigste kurs:

 

HMS-økonomi

HMS-grunnkurs

Utvikling av det psykososiale arbeidsmiljøet

Dialog og samspill

Selvledelse og mestring

Konfliktløsning

Stressmestring

Jobbforming

Leder- og medarbeiderutvikling

 

Vi gjennomfører både åpne standardkurs og tilrettelegger bedriftsinterne kurs. Vi kan også bidra i lengre utviklingsprosesser i en kombinasjon av opplæring og konsulenttjenester.

 

Workshops og foredrag
Workshops og foredrag på forespørsel.
Temaene er de samme som for kurs, pluss temaer vi måtte bli enige om, innen utvikling av det optimale (sam)arbeidsmljø.