Nyheter
Nedenfor kan du lese mer om nyheter og aktuelle saker fra Sunne Organisasjoner AS. Arkivet vårt med tidligere nyheter og saker når du ved hjelp av link helt nederst på siden.


Forebygge og håndtere konflikter

Kurs 26 september.   Hva gjør du når du møter vanskelige kollegaer?  Forsøker du å unngå konflikter, gå rett i strupen på motparten, eller klarer du å finne gode kompromisser? Den 26. september tar vi opp en rekke spørsmål: Hva kan


Hva koster sykefravær og skader din arbedsplass?

Hva koster sykefravær din arbeidsplass? Hvor lønnsomme er dine sykefraværstiltak? Hva koster skader og ulykker din virksomhet? Har dere sykenærvær? Du går på jobb, men er dårlig og uvel. Er det mulig å måle hva det koster? Vi holder kurs


Nyhet: – medarbeiderundersøkelse og – samtale i ett!

Er det mulig? Ja, det er det.  Sunne organiasjoner har siste 10 år arbeidet med å lage en felles løsning for  arbeidsmiljøundersøkelsen og medarbeidersamtalen.    Vårt svar er ENGIN (ENGasjementsINdeksen). Ved bruk av ENGIN legger du til rette for engasjement, mestring