Nyheter
Nedenfor kan du lese mer om nyheter og aktuelle saker fra Sunne Organisasjoner AS. Arkivet vårt med tidligere nyheter og saker når du ved hjelp av link helt nederst på siden.


Arbeidsmiljø-økonomi

Sunne organisasjoner har spesialisert seg på det økonomiske aspektet av godt og sikkert arbeidsmiljø. Hva er verdien av de tiltak og investeringer vi gjør? Dette kommer sjelden frem i regnskap og budsjett annet enn som kostnader. Men alle tiltak for


Medarbeiderundersøkelsen gjennomført – hva nå?

Uansett hvor gode spørsmål og rapporter du har i medarbeiderundersøkelsen, så er måten oppfølgingen skjer på, kanskje det viktigste.  Mange snubler når de skal følge opp.  Hvorfor blir det slik?  En god rapport er bra, men slett ikke nok. Utfordringene


Lean! Hva gjør det med det psykososiale arbeidsmiljøet?

– hvordan påvirker Lean psykososialt arbeidsmiiljø og det vi for øvrig definerer som “organisasjon”? Frokostmøte tirsd. 13. septmber Forum for sunne organisasjoner i samarbeid med HMS Norge.  Harald Stokkeland innleder. Lean handler i utgangspunktet om å lage produkter og tjenester