Nyheter
Nedenfor kan du lese mer om nyheter og aktuelle saker fra Sunne Organisasjoner AS. Arkivet vårt med tidligere nyheter og saker når du ved hjelp av link helt nederst på siden.


Arbeidsmiljø-økonomi

Kurs i arbeidsmiljø og HMS-økonomi       (22. november) – verdien av å forebygge HMS er ikke bare å følge lover og regler, det er også en økonomisk mulighet. Investering i godt og sikkert arbeidsmiljø er lønnsomt, ofte med en avkastning på


Medarbeiderundersøkelsen gjennomført – hva nå?

Uansett hvor gode spørsmål og rapporter du har i medarbeiderundersøkelsen, så er måten oppfølgingen skjer på, kanskje det viktigste.  Mange snubler når de skal følge opp.  Hvorfor blir det slik?  En god rapport er bra, men slett ikke nok. Utfordringene


Hvordan få ned sykefravær og sykenærvær?

Idébaken på besøk!   Møte i Forum for sunne organisasjoner 15 november kl 14:00 Forum for sunne organisasjoner fortsetter sitt gode arbeid med å bringe kunnskap og inspirasjon rundt hvordan man bygger bærekraftig arbeidsmiljø.  Denne gangen har vi vært så