Nyheter
Nedenfor kan du lese mer om nyheter og aktuelle saker fra Sunne Organisasjoner AS. Arkivet vårt med tidligere nyheter og saker når du ved hjelp av link helt nederst på siden.


Arbeidsmiljø-økonomi

Hvor (u)lønnsomt er ditt arbeidsmiljø? – Kurs i HMS-økonomi. 22 mai 2017 Arrangeres i samarbeid med Noorservice God og trygt arbeidsmiljø er ikke bare å følge lover og regler, det er også en økonomisk mulighet, ofte med en avkastning på


Hvordan skape god HMS-kultur?

HMS-tinget går av stabelen 8-9 mai på Ullevål (UBC) i Oslo. Tema er HMS-kultur. Hvordan skape en god og sikker kultur? Hvordan vedlikeholde den? Vi har  spennende innledere fra privat og offentlig sektor og det hele ledes av den anerkjente


Nyhet: – medarbeiderundersøkelse og – samtale i ett!

Er det mulig? Ja, det er det.  Sunne organiasjoner har siste 10 år arbeidet med å lage en felles løsning for  arbeidsmiljøundersøkelsen og medarbeidersamtalen.    Vårt svar er ENGIN (ENGasjementsINdeksen). Ved bruk av ENGIN legger du til rette for engasjement, mestring