Nyheter
Nedenfor kan du lese mer om nyheter og aktuelle saker fra Sunne Organisasjoner AS. Arkivet vårt med tidligere nyheter og saker når du ved hjelp av link helt nederst på siden.


Fra konflikt til samarbeid

– Kurs i konflikthåndtering Vi bidrar til å forebygge og håndtere konflikt.   Ta gjerne kontakt. Målet er ikke et konfliktfritt miljø. Målet er at konflikter og uenigheter blir snudd til gjensidig forståelse og godt samarbeid. Hvordan håndtere konflikter uten


Hvordan skape god HMS-kultur?

HMS-tinget går av stabelen 8-9 mai på Ullevål (UBC) i Oslo. Tema er HMS-kultur. Hvordan skape godt fysisk arbeidsmiljø? Psykososialt? Hvordan vedlikeholde den? Vi har  spennende innledere fra privat og offentlig sektor og det hele ledes av den anerkjente konferanselederen


Nyhet: – medarbeiderundersøkelse og – samtale i ett!

Er det mulig? Ja, det er det.  Sunne organiasjoner har siste 10 år arbeidet med å lage en felles løsning for  arbeidsmiljøundersøkelsen og medarbeidersamtalen.    Vårt svar er ENGIN (ENGasjementsINdeksen). Ved bruk av ENGIN legger du til rette for engasjement, mestring