Nyheter
Nedenfor kan du lese mer om nyheter og aktuelle saker fra Sunne Organisasjoner AS. Arkivet vårt med tidligere nyheter og saker når du ved hjelp av link helt nederst på siden.


Fra konflikt til samarbeid

– Kurs i konflikthåndtering Vi bidrar til å forebygge og håndtere konflikt.   Ta gjerne kontakt. Målet er ikke et konfliktfritt miljø. Målet er at konflikter og uenigheter blir snudd til gjensidig forståelse og godt samarbeid. Hvordan håndtere konflikter uten


Arbeidstakernes menneskerettigheter

Mange ledere er mer opptatt av produktivitet enn helse. Men er det en motsetning? Arbeidsmiljøforskerne er enige om at langtidsfrisk = langtidsproduktiv. Veien går gjennom mestring. Vi har utviklet  det vi kaller “Arbeidstakerens menneskerettigheter”.  Det handler om å legge til


Nyhet: – medarbeiderundersøkelse og – samtale i ett!

Er det mulig? Ja, det er det.  Sunne organiasjoner har siste 10 år arbeidet med å lage en felles løsning for  arbeidsmiljøundersøkelsen og medarbeidersamtalen.    Vårt svar er ENGIN (ENGasjementsINdeksen). Ved bruk av ENGIN legger du til rette for engasjement, mestring