Nyheter
Nedenfor kan du lese mer om nyheter og aktuelle saker fra Sunne Organisasjoner AS. Arkivet vårt med tidligere nyheter og saker når du ved hjelp av link helt nederst på siden.


Velkommen til frokostmøte i Forum for sunne organisasjoner 25. november

I samarbeid med Cecilie Aagestad ved Statens Arbeidsmiljøinstitutt presenterer vi temaet: Psykososiale arbeidsmiljøfaktorer bidrar til høyt, langsiktig sykefravær. Les mer under fanen “Forumet”.  

Ny bok fra Sunne organisasjoner as

HMS = økonomi. Verdien av å forebygge   Endelig en konkret og matnyttig bok om hvordan man kan beregne den bedriftsøkonomiske lønnsomheten av å investere i helse- miljø og sikkerhet.   Boken dekker alt fra fysisk sikkerhet på arbeidsplassen til


Er HMS lønnsomt? – hvordan regne på det?

De fleste gjør HMS-tiltak fordi det er en juridisk og etisk forpliktelse. Men er det lønnsomt? En krone investert i HMS gir 2,2 kr økt lønnsomhet iflg en studie fra International Social Security Association. www.issa.int   HMS-økonomiske beregninger har faglig