Nyheter
Nedenfor kan du lese mer om nyheter og aktuelle saker fra Sunne Organisasjoner AS. Arkivet vårt med tidligere nyheter og saker når du ved hjelp av link helt nederst på siden.


HMS-Tinget 2015

Hvordan skape og bevare et bærekraftig arbeidsmiljø? Den 7. mai arrangerer HMS-Norge det årlige HMS-Tinget for HMS-ansvarlige, verneombud og AMU medlemmer. Sunne organisasjoner as samarbeider med HMS-Norge om det faglige innholdet. Skal virksomheter i Norge være robuste nok til å


Møte i Forum for sunne organisasjoner 6. mai

Et arbeidsliv på feil kurs? Norsk ledelsesbarometer bestilt fra organisasjonen Lederne konkluderer med at mange opplever at det er for mye kontroll i arbeidet og innskrenkninger i ytringsfriheten. En av tre tør ikke rapportere om kritikkverdige forhold 67% av respondentene


Dagskurs i HMS-økonomi

Vi har regelmessig kurs i HMS-økonomi i Oslo. Kurset er et dagskurs og bygger på vår nye bok: “HMS = økonomi. Verdien av å forebygge”. Av erfaring vet vi at det kan være lettere å få stoffet inn under huden